Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS | Hỗ Trợ MuaBanXe hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS, cách thức sử dụng SMS trên MuaBanXe
Email: muabanxe2001@gmail.com

Hỗ trợ, hướng dẫn từ Mua Bán Xe

Hỗ trợ các thành viên, người tiêu dùng trải nghiệm trên MuaBanXe.com

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS


MuaBanXe.com cung cấp một số tiện ích sử dụng qua dịch vụ SMS. Bạn có thể tham khảo cách sử dụng như hướng dẫn sau đây. Nếu có gì chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email:muabanxe2001@gmail.com
 
Chức năng dịch vụ Cú pháp nhắn tin Chi phí Mô tả
Up sản phẩm (đẩy sản phẩm) lên đầu trang chủ
MBX UP Mã_Tin
gửi đến 8555
5.000 đ/sms Dùng để làm mới sản phẩm (up sản phẩm) lên đầu trang chủ cho sản phẩm
đã đăng trên MuaBanXe.com
Ví dụ: Mã tin của bạn là 123456 thì cú pháp nhắn tin:
MBX UP 123456 gửi đến 8555
Đăng thêm tin
MBX SMS Mã_Tài_Khoản
gửi đến 8755
15.000 đ/sms Dùng để mua thêm 01 lượt đăng tin cho tài khoản tương ứng với Mã_Tài_Khoản nhắn tin. Tin đăng mua qua SMS này có thời gian hiệu lực trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng chính thức lên MuaBanXe.com. Tại một thời điểm mọi thành viên chỉ được đăng tối đa 3 tin mua qua SMS.
Ví dụ: Mã tài khoản của bạn là 123456 thì cú pháp nhắn tin:
MBX SMS 123456 gửi đến 8755
Gia hạn cho tin được mua qua SMS
MBX GS Mã_Tin
gửi đến 8755
15.000 đ/sms Dùng để gia hạn thêm 20 ngày cho tin đã đăng được mua qua SMS.
Ví dụ: Mã tin của bạn là 123456 thì cú pháp nhắn tin:
Chú ý: Chỉ thực hiện được gia hạn cho tin mua qua SMS còn hạn hoặc hết hạn không quá 30 ngày!
MBX GS 123456 gửi đến 8755
Gia hạn sản phẩm đã bán hoặc đã hết hạn
MBX GH Mã_Tin
gửi đến
8655 (1 ngày)
8755 (2 ngày)
8655:10.000 đ/sms
8755:15.000 đ/sms
Dùng để gia hạn cho những sản phẩm trong tình trạng "Đã bán" hoặc "Đã hết hạn" thành tình trạng "Gia hạn"
Ví dụ: Mã tin của bạn là 123456 thì cú pháp nhắn tin:
MBX GH 123456 gửi đến 8655 (1 ngày)
MBX GH 123456 gửi đến 8755 (2 ngày)
Xóa sản phẩm đã đăng
MBX XOA Mã_Tin
gửi đến 8555
5.000 đ/sms Dùng để xóa sản phẩm đang trong tình trạng "Đang bán"
(chuyển tin sang tình trạng "đã bán")
Chú ý: Số điện thoại nhắn tin bắt buộc phải là số điện thoại của
tài khoản đăng sản phẩm đó.

Ví dụ: Mã sản phẩm của bạn là 123456 thì cú pháp nhắn tin:
MBX XOA 123456 gửi đến 8555
UP sản phẩm thành VIP
MBX VIP Mã_Tin
gửi đến 8755
15.000 đ/sms Dùng để UP sản phẩm thành VIP (Vị trí: sản phẩm VIP được
hiện cuối chân trang ở tất cả các vị trí)
Ví dụ: Mã sản phẩm của bạn là 123456 thì cú pháp nhắn tin:
MBX VIP 123456 gửi đến 8755
Duyệt sản phẩm
MBX DT Mã_Tin
gửi đến 8755
15.000 đ/sms
Dùng để duyệt nhanh những sản phẩm trong tình trạng "Chờ duyệt"
hoặc "Vi phạm (không duyệt)"
Chú ý: Số điện thoại nhắn tin bắt buộc phải là số điện thoại của
tài khoản đăng sản phẩm đó.
Ví dụ: Mã sản phẩm của bạn là 123456 thì cú pháp nhắn tin:
MBX DT 123456 gửi đến 8755
Xác nhận số điện thoại
MBX KH
gửi đến 8055
500 đ/sms Dùng để kích hoạt, xác nhận số điện thoại tương ứng với tài khoản của bạn.
Chú ý: Số điện thoại nhắn tin bắt buộc phải là số điện thoại của tài khoản đó.
Ví dụ: cú pháp nhắn tin:
MBX KH gửi đến 8055
Quên mật khẩu,
Tên truy cập
MBX MK
gửi đến 8055
500 đ/sms Dùng để lấy mật khẩu, tên truy cập của tài khoản trong trường hợp nào đó
quên mật khẩu hoặc quên tên truy cập
Chú ý: Số điện thoại nhắn tin bắt buộc phải là số điện thoại của tài khoản yêu cầu lấy mất khẩu. Tên truy cập và Mật khẩu sẽ được gửi vào số điện thoại này.
Ví dụ: cú pháp nhắn tin:
MBX MK gửi đến 8055


Ghi chú:
- Mã_Tin : Mã của sản phẩm. 
- Mã_Tài_Khoản : Mã tài khoản tương ứng của bạn.

 
Chú ý: 
- Nếu bạn nhắn tin sai cú pháp hoặc gửi nhầm đầu số thì tài khoản điện thoại của bạn vẫn bị trừ tiền và MuaBanXe sẽ không chịu trách nhiệm vấn đề này!
- Quy định chống spam tin nhắn (từ các nhà mạng):
 
1. Quy định của mạng Viettel (098,097,0168...)
Không được gửi quá 3 tin nhắn Up tin có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 5 phút.
Không được gửi quá 10 tin nhắn Up tin có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 1 giờ.
Không được gửi quá 100 tin nhắn Up tin trong vòng 24 giờ.
Không được gửi quá 3 tin nhắn Đăng thêm xe/Gia hạn tin từ một số điện thoại trong thời gian 30 phút.
Không được gửi quá 10 tin nhắn Đăng thêm xe/Gia hạn từ một số điện thoại trong thời gian 24 giờ.

2. Quy định của mạng VinaPhone (091,094,0123...)
Không được gửi quá 3 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 5 phút.
Không được gửi quá 5 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 10 phút.
Không được gửi quá 30 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 1 giờ.
Không được gửi quá 300 tin nhắn trong vòng 24 giờ.

3. Quy định của mạng Mobifone (090,093,0122...)
Không được sử dụng các dịch vụ nhắn tin của MuaBanXe quá 150.000 đồng trong 1 ngày ( từ 0h00:00 đến 23h59:59). Lưu ý thêm : đối với các SIM khuyến mại trả trước đã được cộng tiền vào tài khoản, người dùng không thể sử dụng dịch vụ SMS của MuaBanXe do hạn chế từ phía Mobifone.