Quy định về Up tin / làm mới tin | Hỗ Trợ
Email: muabanxe2001@gmail.com

Hỗ trợ, hướng dẫn từ Mua Bán Xe

Hỗ trợ các thành viên, người tiêu dùng trải nghiệm trên MuaBanXe.com

Quy định về Up tin / làm mới tin


Up/ làm mới tin là cách thức giúp người dùng làm mới lại tin đăng ( tương đương việc tạo lại một tin mới vào thời điểm Up ) mà không cần phải tạo lại một tin mới. Làm cho tin đăng được xuất hiện lên đầu trong danh sách kết quả tìm kiếm ( Việc sắp xếp thứ tự kết quả tìm kiếm tin đăng được dựa trên nhiều tiêu chí trong đó thời gian đăng tin/ làm mới tin là 1 tiêu chí )

  • + Mỗi tin đăng chỉ được phép Up / làm mới tin tối đa 1 lần 1 ngày .
  • + Giữa 2 lần Up tin của 2 tin đăng khác nhau trong cùng 1 tài khoản phải cách nhau ít nhất 30 phút.