Tặng thưởng và khuyến mại | Hỗ Trợ
Email: muabanxe2001@gmail.com

Hỗ trợ, hướng dẫn từ Mua Bán Xe

Hỗ trợ các thành viên, người tiêu dùng trải nghiệm trên MuaBanXe.com

Tặng thưởng và khuyến mại


 1  Tài khoản thưởng

  • Tài khoản thưởng là một loại tài khoản khuyến mãi MuaBanXe dành tặng cho khách hàng . Khách hàng nhận được điểm tặng thưởng vào số dư điểm thưởng trên tài khoản MuaBanXe khi đăng tin trên MuaBanXe.
  • Số dư điểm thưởng được tích lũy cộng dồn sau mỗi lần đăng tin.

 

 2  Sử dụng điểm thưởng

  • Không giới hạn.
  • Khách hàng có bao nhiêu điểm thưởng thì được sử dụng bấy nhiêu trên hệ thống MuaBanXe.